• دوپینگ ششم: سخنرانی آسانسوری

 • وبینار تخصصی ژنرال مذاکره و متقاعدسازی (دوره ششم)

 • مستر کلاس مذاکره

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • اجرای عمومی اعجوبه های سخنرانی و صحنه گردانی

 • دوپینگ پنجم: کوچینگ

 • وبینار تخصصی ژنرال مذاکره و متقاعدسازی پنجم

 • وبینار ژنرال مذاکره و متقاعدسازی

 • کلاس خصوصی آنلاین مذاکره با استاد جمال قمری (مصاحبه)

  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • دوپینگ سوم:‌ وبینار ۱۲ شگرد خبیث

 • دوپینگ چهارم: اعتمادبه‌نفس

 • دوپینگ ششم: سخنرانی آسانسوری

 • وبینار ژنرال مذاکره و متقاعدسازی

 • وبینار تخصصی ژنرال مذاکره و متقاعدسازی پنجم

 • وبینار تخصصی ژنرال مذاکره و متقاعدسازی (دوره ششم)

 • دوپینگ پنجم: کوچینگ

 • دوره اعجوبه‌های سخنرانی و صحنه‌گردانی (مصاحبه)

  ۴۵۰,۰۰۰ تومان